Marketing i Frymëzuar

Reklamë që spikat, marrdhënie me publikun të virtytshme, veprimtari të admirueshme.

Komunikim

Krijimtari, origjinalitet | Reklamë dhe promovim të dallueshëm me përmbajtje unike.

Marrdhënie

Përvojë shumëvjeçare | Raporte gjithpërfshirëse me rrjetin media vendas dhe ndërkombëtar.

Veprimtari

Besueshmëri, vendosmëri | Aktivitete dhe projekte tërësore me rezultate mbresëlënëse.

Prona

Etikë, profesionalizëm | Shërbim fisnik, i drejtë dhe transparent në mënyrë të pakushtëzuar.

Pikëpamja

Marketingu përbën sektorin identifikues për çdo sipërmarrje, pavarësisht nga tipi apo industria, duke pasqyruar vlerat dhe kulturën e saj organizative.

Pikësynimi

Përparësia jonë absolute është zbatimi me integritet e largpamësi i çdo marrëveshje dhe projekti që ndërmarrim, gjithnjë të bindur për arritje shembullore.

Themelimi

Vizionar Inovativ Zellshëm Apostafat | Këto katër fjalë përshkruajnë më së miri parimet mbi të cilat është themeluar kompania jonë e mbi të cilat veprojmë dhe ofrojmë shërbimet tona.