Marketing Fenomenal

Reklamë që spikat, marrdhënie me publikun të virtytshme, veprimtari të admirueshme.

Komunikim

Krijimtari, Origjinalitet, Veçanti | Reklamë, promovim dhe marketing dixhital dallues.

Marrdhënie

Përvojë, Sofistikim, Mprehtësi | Raporte shumëvjeçare me median kombëtare dhe ndërkombëtare.

Veprimtari

Besueshmëri, Siguri, Mjeshtëri | Aktivitete të përpikta, konferenca dhe projekte gjithëpërfshirëse.

Prona

Profesionalizëm, Etikë, Integritet | Qasje fisnike, e paanshme dhe transparente, zgjidhje optimale.

Pikëpamja

Marketingu përbën sektorin identifikues të çdo sipërmarrje, pavarësisht nga lloji, madhësia a industria, duke pasqyruar vlerat e kulturën e saj organizative.

Pikësynimi

Përparësia jonë absolute është zbatimi me integritet e largpamësi i çdo marrëveshje dhe projekti që ndërmarrim, të bindur për arritje shembullore.

Themelimi

Vizionar Inovativ Zellshëm Apostafat | Këto katër fjalë përshkruajnë më së miri parimet mbi të cilat është themeluar kompania jonë e mbi të cilat veprojmë dhe ofrojmë shërbimet tona.

VIZA Marketing është një kompani shërbimi e specializuar në zgjidhje për marketing dhe pasuri të paluajtshme, me seli në Tiranë, Shqipëri.

VIZA qëndron për “Vizionar Inovativ Zellshëm Apostafat”. Këto katër fjalë përshkruajnë më së miri parimet mbi të cilat është themeluar kompania jonë e mbi të cilat veprojmë dhe ofrojmë shërbimet tona, duke u angazhuar gjithnjë me mjeshtëri, profesionalizëm dhe përkushtim në kriteret më të larta.

Krijojmë reklamë që spikat, zhvillojmë marrdhënie me publikun të virtytshme, koordinojmë veprimtari të admirueshme dhe mundësojmë zgjidhje optimale për pasuritë e paluajtshme.

Qëllimi ynë fundor është të shtrijmë qasjen tonë të jashtëzakonshme drejt arritjes së objektivave të klientëve tanë dhe zhvillimit të tyre. Ne përpiqemi të kapërcejmë kufijtë e imagjinatës dhe të paraqesim risi me punën tonë dinjitoze.

Ne pohojmë se çdo ndërmarrje kërkon vlerësim dhe zhdërvjelltësi maksimale. VIZA Marketing është e pandashme nga parimi i saj themelor: Klienti është mbret.

Prek Cali

Dokumentar | RTSH

Prodhim i dokumentarit mbi jetën e patriotit Prek Cali.

Mbrojtja e pyjeve

Reklamë | UBT

Prodhim TV dhe transmetimi i reklamës kombëtare.

Marrdhënie Publike | ITA

Zhvillim i mardhënieve me publikun e median të iniciativës.

Dasma e Gorës

Dokumentar | DMO Kukës

Prodhim i dokumentarit mbi trashëgiminë e zonës së Gorës. 

Bajraku

Dokumentar | RTSH

Prodhim i dokumentarit mbi institucionin e Bajrakut.

Razma

Dokumentar | Bashkia MM

Prodhim i dokumentarit mbi Razmën dhe turizmin alpin.

Gjuhët e huaja

"Drejtpërdrejt" TV Show

Shfaqje në emisionin e bisedave tematike.

Pronat në Shqipëri

"Drejtpërdrejt" TV Show

Shfaqje në emisionin e bisedave tematike.

Edukata qytetare

"Drejtpërdrejt" TV Show

Shfaqje në emisionin e bisedave tematike.

Shfaq epërsi.

Pëprapro me idetë tona origjinale dhe bëje suksesin rutinë, ndërmerr çdo projekt duke arritur rezultate ideale.