Politika e Privatësisë

VIZA Marketing (“neve”, “ne”, ose “ynë”) vepron në adresën e internetit https://vizamarketing.al dhe aplikacionin për pajisje të lëvizshme VIZA Marketing (në tekstin e mëtejmë “Shërbimi”).

Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me grumbullimin, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave personale kur përdorni Shërbimin tonë dhe zgjedhjet që keni lidhur me ato të dhëna.

Ne i përdorim të dhënat tuaja për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Përveç nëse përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë Privatësie kanë të njëjtat kuptime si në Termat dhe Kushtet tona.

Përkufizimet

Shërbim
Shërbimi nënkupton faqen e internetit https://vizamarketing.al dhe aplikacionin mobil VIZA Marketing të operuar nga VIZA Marketing.
Te Dhënat Personale
Të Dhënat Personale do të thotë të dhëna për një individ të gjallë që mund të identifikohet nga këto të dhëna (ose nga ato dhe informacione të tjera ose në zotërimin tonë ose që mund të hyjnë në zotërim tonë).
Të Dhënat e Përdorimit
Të dhënat e përdorimit janë të dhënat që grumbullohen automatikisht ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).
Cookies
Cookies janë skedarë të vegjël të ruajtura në pajisjen tuaj (kompjuter ose pajisje e lëvizshme).

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit
Ne mbledhim disa lloje të ndryshme informacioni për qëllime të ndryshme për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin tonë për ju.

Llojet e të Dhënave të Grumbulluara

Te Dhëna Personale
Gjatë përdorimit të Shërbimit tonë, mund t’ju kërkojmë që të na jepni informacione të caktuara të identifikueshme personalisht që mund të përdoren për të kontaktuar ose identifikuar (“Të dhënat personale”). Informacioni personalisht i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:
Adresa e e-mailit
Emri dhe mbiemri
Numri i telefonit
Adresa, Shteti, Provinca, ZIP/Kodi Postar, Qyteti

Cookies dhe të dhënat e përdorimit

Të Dhënat e Përdorimit
Gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur keni qasje në Shërbimin nga ose përmes një pajisjeje celulare (“Të dhënat e përdorimit”).

Këto të Dhënat e Përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit (p.sh. adresa IP) e kompjuterit, tipi i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe, identifikuesit e pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Kur të hyni në Shërbimin nga ose nëpërmjet një pajisjeje celulare, këto të dhëna të përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si lloji i pajisjes celulare që përdorni, ID unike të pajisjes suaj celulare, adresa IP e pajisjes suaj celulare, sistemi operativ i celularit, lloji i shfletuesi i telefonit celular që përdorni, identifikues të veçantë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Gjurmimi i të Dhënave të Cookies
Ne përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme të ndjekjes për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin tonë dhe ne mbajmë informacione të caktuara.

Cookies janë skedarë me një sasi të vogël të të dhënave të cilat mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe interneti dhe ruhen në pajisjen tuaj. Gjithashtu përdoren teknologji të tjera të ndjekjes, të tilla si fenerë, etiketa dhe skripte për të mbledhur dhe ndjekur informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë.

Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj për të refuzuar të gjitha cookies ose për të treguar kur një cookie është duke u dërguar. Megjithatë, nëse nuk i pranoni cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.

Shembuj të Cookies që përdorim:
Cookies Sesioni. Ne përdorim Cookies Sesioni për të operuar Shërbimin tonë.
Cookies Preference. Ne përdorim Cookies Preference për të kujtuar preferencat dhe cilësimet e ndryshme.
Cookies të Sigurisë. Ne përdorim Cookies të Sigurisë për qëllime sigurie.

Përdorimi i të Dhënave
VIZA Marketing përdor të dhënat e mbledhura për qëllime të ndryshme:
Të sigurojë dhe mirëmbajë Shërbimin
Të njoftojmë për ndryshimet në Shërbimin tonë
Për t’ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë interaktive të Shërbimit tonë kur zgjidhni ta bëni këtë
Të ofrojë kujdes dhe mbështetje të konsumatorëve
Të sigurojmë analiza ose informata të vlefshme në mënyrë që të përmirësojmë Shërbimin
Të monitorojë përdorimin e Shërbimit
Të zbulojë, parandalojë dhe adresojë çështjet teknike

Transferimi i të Dhënave
Informacioni juaj, përfshirë të dhënat personale, mund të transferohet në kompjuterë të vendosur jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato të juridiksionit tuaj.

Nëse ndodheni jashtë Shqipërisë dhe zgjidhni të na jepni informacione, ju lutem vini re se ne i transferojmë të dhënat, duke përfshirë të dhënat personale, në Shqipëri dhe përpunojmë atë atje.

Pëlqimi juaj për këtë Politikë të Privatësisë pasuar nga paraqitja juaj e një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

VIZA Marketing do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe nuk do të kalojë të dhënat tuaja personale në një organizatë ose një vend nëse nuk ekzistojnë kontrolle adekuate duke përfshirë sigurinë e të dhënat tuaja dhe të dhëna të tjera personale.

Shpalosja e të Dhënave

Kërkesat Ligjore
VIZA Marketing mund të zbulojë të dhënat tuaja personale në besimin e mirë se një veprim i tillë është i nevojshëm për:
Përmbushja e një detyrimi ligjor
Për të mbrojtur dhe mbrojtur të drejtat ose pronësinë e VIZA Marketing
Për të parandaluar ose hetuar keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
Për të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve të Shërbimit ose publikut
Të mbrohet nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të Dhënave
Siguria e të dhënave tuaja është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit nëpërmjet internetit ose metodës së ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërkohë që përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komerciale për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund ta garantojmë sigurinë absolute të saj.

Ofruesit e Shërbimeve
Ne mund të punësojmë kompani dhe subjekte të palëve të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë (“Ofruesit e Shërbimeve”), për të ofruar Shërbimin në emër tonë, për të kryer shërbime të lidhura me shërbime ose për të na ndihmuar në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi ynë.

Këta palë të treta kanë qasje në të dhënat tuaja personale vetëm për të kryer këto detyra në emër tonë dhe janë të detyruar të mos e zbulojnë ose ta përdorin atë për ndonjë qëllim tjetër.

Lidhje me Faqe të Tjera
Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në atë faqe të palës së tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht që të rishikoni Politikën e privatësisë për çdo vend që vizitoni.

Nuk kemi kontroll dhe nuk marrim përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë skuadre ose shërbimesh të palëve të treta.

Privatësia e Fëmijëve
Shërbimi ynë nuk i adreson askujt nën moshën 18 vjeç (“Fëmijët”).

Ne nuk mbledhim informacion personalisht të identifikueshëm nga dikush nën moshën 18 vjeç. Nëse je prind ose kujdestar dhe je i vetëdijshëm se Fëmija Juaj na ka siguruar të dhënat personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të Dhënat Personale nga fëmijët pa verifikuar pëlqimin e prindërve, ne marrim hapa për të hequr ato informacione nga serverët tanë.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë
Ne mund të përditësojmë herë pas here Politikën tonë të privatësisë. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të privatësisë në këtë faqe.

Ne do t’ju njoftojmë me anë të postës elektronike dhe/ose një njoftimi të shquar mbi Shërbimin tonë, para se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të përditësohet “data efektive” në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshillojmë që të rishikoni rregullisht këtë Rregullore për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato janë postuar në këtë faqe.

Na kontaktoni
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni:

Me E-mail: info@vizamarketing.al
Duke vizituar këtë faqe në faqen tonë të internetit: https://vizamarketing.al/kontakto